Light Flow (Pads) + Panty Liners

(12 Regular Pads + 4 Overnight Pads) + Panty Liners

Regular Flow (Pads) + Panty Liners

(8 Regular Pads + 8 Overnight Pads) + Panty Liners

Heavy Flow (Pads) + Panty Liners

(4 Regular Pads + 12 Overnight Pads) + Panty Liners